martes, 29 de diciembre de 2009

· Síntesi GITIC·

La creació i manteniment del meu bloc de treball ha estat una experiència molt positiva i profitosa, a més d’haver estat una experiència absolutament nova, m’ha motivat moltíssim i he après molt donat que he pogut reflexionar sobre el dia a dia i plasmar-ho al bloc desprès d’haver madurat molt més las meves sessions a l’aula, he pogut ser crítica i especialment m’ha agradat el poder aprofundir en allò que he considerat d’interès motivant-me a buscar uns arguments vàlids i raonables.

D’altra banda, ha estat molt interessant poder compartir els meus punts de vista amb els meus companys i haver pogut interaccionar amb ells a través del bloc, però com aspecte negatiu potser caldria protegir d’alguna manera la intimitat del bloc amb algun tipus de clau amb l’objectiu de que no fos tan accessible a tothom.

Personalment, penso que ha estat una experiència innovadora, original, motivadora, i sobretot, molt profitosa... Gràcies!

Fent un recordatori de totes les sessions d’aquesta assignatura de GITIC de les dues intervencions que per a mi han estat les més significatives una d’elles és la que vam haver de fer un vídeo, ja que va ser una activitat en la qual després de tot el temps dedicat per fer-lo ens va quedar prou bé per tant, el resultat va ser molt satisfactori.

D’altra banda, l’altra intervenció que per a mi ha tingut un gran pes ha estat la de l’anàlisi d’un anunci perquè mai hagués pensat que darrere d’un anunci pogués haver tants missatges que et fessin pensar o fer veure, realment, com és la societat d’avui en dia en la qual ens toca viure.

·Noticia interessant·


Aquesta noticia tracta sobre la implantació de les TIC a l’aula i com els alumnes estan més motivats, receptius i participatius a la classe i d’aquesta manera presten més atenció i creen els seus propis coneixements amb aquesta dinàmica, per tant, afavoreix al seu aprenentatge.

D’altra banda cal dir que es diu que la jornada davant l’ordinador serà de vuit hores, per tant es perdrà l’hàbit d’escriure, hi haurà menys atenció cap al professor/a, massa autonomia pels alumnes, poca formació pels docents entre d’altres.

Però s’ha de dir que no és així ja que La jornada davant de l'ordinador no són pas vuit hores ja que en la jornada escolar també es llegeix i s'incentiva a l’escriptura mitjançant una intranet on el centre escull quins continguts digitals relacionats amb els temes que s’estan donant a classe o només deixant-los visitar portals de caire educatiu on el mestre obté l’atenció dels alumnes ja que es el guia en les eines digitals.

D’aquesta manera aquest fet serà una realitat que tots els docents seran usuaris digitals i en cas de que no ho siguin s'han creat cursos per adaptar-los curricularment.
També m’agradaria mostrar diferents punts de vista, com veuen els pares aquesta implantació de les TIC i els mateixos alumnes. Quant als pares val a dir que alguns rebutgen la subvenció dels ordinadors perquè pensen que aquests diners s’haurien d’invertir en ajuts de llibres i d’altres, recolzen la idea perquè consideren que vivim en un món on les noves tecnologies són prioritàries i en quant als alumnes, aquests estan a favor d’aquest canvi ja que a mes del llibre en suport digital, tenen un camp ben obert de possibilitats on resoldre dubtes de tota mena i rebre més informació, així com anar més enllà en les qüestions que particularment els semblin més interessants, a més de canviar la dinàmica sovint avorrida de les classes convencionals, per unes més motivadora amb l’ús dels ordinadors com hem vist a l’inici d’aquesta exposició els alumnes que han gaudit dels ordinadors han augmentat les notes, així doncs, els ordinadors per als alumnes són positius.

Per finalitzar, he de dir que jo estic a favor de l’ús de les noves tecnologies a l’aula perquè penso que faciliten l’autonomia de l’alumne i l’introdueixen en un món modern que basa la gran part de les seves feines en aquestes noves tecnologies.

domingo, 20 de diciembre de 2009

· COED: 14 i 18 de desembre·

DESCRIPCIÓ:

En aquestes sessions del dilluns i divendres d’aquesta setmana en l’assignatura de Comunicació oral, escrita i digital pel que fa al dilluns vam tornar a realitzar les presentacions sobre el territori, de les parelles que tocaven i el divendres vam fer la última sessió de recitacions sobre poemes, rondalles, llegendes o contes i després es va realitzar l’últim debat d’aquest semestre que tractava sobre la religió a les escoles i com a tot debat hi havia un equip que estava a favor format per Rafael Moya, Pau Nin, Laura Navarro, Oscar Garcia i Beatriz González i un altre equip que anava en contra compost per el Martí Villegas, Sergio Ramírez, Crisitina Valena, Adrià Martí i Angel Caloca però també cal destacar com a presentador del debat al Toni Ruíz.

D’altra banda, en aquesta sessió també es van poder realitzar totes aquelles activitats que per diferents raons alguns dels meus company de classe, no van poder fer-les en el dia que s’havien de fer com ha estat la activitat de : “Qui ets tu?”.

REFLEXIÓ:

Reflexionant en aquesta sessió i fent un recordatori de les altres, tot això m’ha aportat que alhora de fer avaluacions als altres companys i fins i tot, la meva pròpia autoavaluació prendre coneixement de deixar enrere les meves pors i els mals hàbits que a vegades tens a causa que ningú abans te’ls hagi corregit i com poder millorar la meva expressió oral, mirada, veu, ja que jo acostumo a tenir un to de veu baixet i he d’intentar pujar-lo per molt difícil i complicat que se’m faci i sobretot també, saber mantenir una postura adient davant d’un públic ja que nosaltres com a futurs mestres, haurem de tenir una bona predisposició davant de la classe. Quant als debats al fer-ho de diferents temes relacionats amb l’àmbit educatiu actual, això m’ha transmès altres punts de vista per veure les coses, anar-me’n de la classe i posar-me a pensar sobre els debats realitzats i sobretot, m’han aportat nous coneixements.

APROFUNDIMENT:

Quant a l’ensenyament de les diverses religions a les aules trobo que podria ser molt encertat, donat que això podria ser enriquidor ja que l’alumnat podria aprofundir en cada una d’elles i tindrien l’opció de ser crítics o no i lliurement fer una tria o manifestar el seu rebuig una vegada coneguts els trets fonamentals i la coherència de cada una d’elles.

·Seminari: 16 i 18 de desembre·

En aquestes dues últimes sessions de seminari, hem realitzat les últimes presentacions sobre diferents notícies relacionades amb l’àmbit educatiu que han estat les següents: en primer lloc, el dimecres dos companys meus de seminari van fer una notícia anomenada: “ Les creus en les escoles italianes, un tema que genera polèmica” amb aquesta notícia explicada per la Sara Garcia i el Marc Pérez es van centrar en les escoles públiques i també van enfocar el tema segons la repercussió que ha tingut en altres països com ara Polònia i Espanya. Respecte a les creus a les escoles públiques penso, que si a les aules existeixen alumnes amb religions diverses o que no practiquin cap religió, crec que no es correcte que hi hagi la representació d’un símbol que recordi una religió determinada per tant, el meu parer és que no hi hauria d’haver creus que simbolitzessin una religió concreta.

Un cop acabada aquesta presentació seguidament l’Oscar Valverde i el Pere Mussol van realitzar una altra notícia anomenada “A clase hasta los 18, quieras o no” i un dels fets que em va semblar interessant en aquesta presentació, va ser la comparació que van fer amb altres notícies de diferents diaris que venien a dir el mateix però pel que fa a aquesta notícia, no la comparteixo perquè per a que els alumnes estiguin motivats i puguin assolir un aprenentatge hauran d’anar a classe estimulats i amb ganes, i tot allò que pugui ser una obligació mai arribarà a ser positiu i no ajudarà a que puguin assolir els objectius que es pretenen.

Després d’això vam estar parlant sobre la visita que en el meu cas va ser l’aquàrium amb la Lorena en la setmana d’activitats extraordinàries on cada un dels meus companys de seminari van explicar la seva experiència, les raons per les quals l’havien escollit i com va anar per aquella entitat, com bé he dit la meva visita va ser a l’aquàrium i aquí us deixo l’enllaç a l’entrada que vaig fer en el seu dia explicant on havia anat, el perquè havia escollit l’Aquàrium i no un altre lloc, les activitats educatives que proporciona aquest, les curiositats i la meva reflexió.

D’altra banda, en la sessió de divendres com en aquestes últimes sessions, en principi vam començar amb les notícies sobre l’educació, i la primera va estar realitzada pel Carles Costa i el Esteve Clop amb la notícia “ Educación confirma que propondrá cambiar el calendario escolar del curso próximo”. Aquesta notícia potser mal rebuda tant pels pares com pels docents, ja que, si no es preveu qui atendrà l’alumnat la setmana de vacances de febrer, es pot produir un bon caos en aquelles famílies que tinguin complicacions alhora de deixar els seus fills amb algú i molts docents, tampoc estan d’acord perquè el fet d’eliminar la jornada intensiva del juny pot implicar molts problemes de malestar, donades les altes temperatures a les que es pot arribar a les aules en les tardes del mes de juny.

Més tard, la Núria i la Mar van explicar la seva notícia que era “ Dos mil familias optan por formar a sus hijos a casa” des de el meu punt de vista, aquesta notícia tampoc la comparteixo perquè crec que un factor fonamental per a que els nens i nenes puguin arribar a aconseguir una formació integral, necessiten de la relació amb els companys de les seves característiques i edat. D’aquesta manera, l’aprenentatge a l’escola és més enriquidor perquè el rebran de diferents docents amb diferents especialitats i viuran a les aules una diversitat que a casa no poden trobar.

Per finalitzar i per celebrar l’últim dia de seminari vam fer l’amic invisible i després un pica pica amb tot tipus de menjar.

domingo, 13 de diciembre de 2009

·Seminari: 9 i 11 de desembre·

Aquesta setmana, el dimecres en la sessió de seminari vam començar amb la presentació d’una notícia feta per la meva companya Lorena i jo que tractava sobre la implantació dels ordinadors portàtils a l’aula, vam triar aquesta notícia perquè crec que és un dels fets més actuals en el àmbit escolar ja que moltes escoles a primària ja han començat a utilitzar-ne i com és un tema que ens crida l’atenció per veure si el rendiment i la concentració de l’alumnat a l’aula és més bona i informant-nos, vam arribar a la conclusió que el fet de fer una classe amb aquests ordinadors portàtils els nens van més motivats, estan més receptius i més participatius a la classe com bé deia la nostre notícia, també vam voler enfocar aquesta notícia des de diferents punts de vista, és a dir, com pensen els professors sobre aquesta nova inserció de les TIC a l’aula i com és d’esperar hi ha mestres que estaran a favor i d’altres en contra d’aquest fet, com pensen també els pares ja que hi ha que rebutgen la subvenció dels ordinadors a l’aula perquè pensen que aquests s’haurien d’invertir en ajuts de llibres i d’altres, recolzen la idea perquè consideren que vivim en un món on les noves tecnologies són prioritàries. Sobretot, vam voler donar el punt de vista de l’alumne ja que és el factor més important perquè és qui utilitza aquests ordinadors portàtils i com era d’esperar aquests estan a favor d’aquest canvi ja que a mes del llibre en suport digital, tenen un camp ben obert de possibilitats on resoldre dubtes de tota mena i rebre més informació, i a més, es canvia la dinàmica de la classe per una de més motivadora i això proporciona potser un augment dels seus rendiments, així doncs, els ordinadors per als alumnes són positius.

M’agradaria també donar la meva opinió sobre aquesta notícia ja que estic a favor sobre l’ús de les noves tecnologies a l’aula, perquè penso, que faciliten l’autonomia de l’alumne i l’introdueixen en un món modern que basa la gran part de les seves feines en aquestes noves tecnologies.

Després, les meves companyes de seminari Helena i Alba van fer la presentació d’una altra notícia.

Un cop acabada aquesta activitat, vam haver d’entregar el treball de “l’elogi de la feblesa” per Alexandre Jollien que tracta sobre un jove que té paràlisi cerebral i per aquesta situació, té molts problemes en la integració amb els altres ja que com bé diu ell no és normal a causa de les seves carències de no poder escriure, llegir i parlar correctament... parla sobre la seva experiència en un centre i que el que li ajudava a seguir endavant eren els forts vincles que es creaven amb els seus companys ja que per a ell l’amistat és un dels factor més importants i rellevants en aquesta obra. Per aquesta raó, el nostre tutor de seminari ens va fer una redacció la qual tractava d’escriure “què és per a tu un amic” i aquí us deixo l’enllaç on jo explico què és per a mi un amic i l’amistat que mirant-ho així només té cinc lletres: ROCÍO.

D’altra banda, en la sessió de divendres vam tornar a fer l’exposició d’una notícia on aquest cop els hi va tocar a les meves companyes Anna i Norma, van exposar la notícia anomenada “La FP de grado medio dará acceso a un Bachillerato de un solo curso” extreta del diari “El País” el dia 2 de desembre d’aquest any.

Aquesta notícia tracta sobre la nova alternativa al Batxillerat i el cicle de formació professional recollit en la Llei d’economia sostenible, està pensat per a els joves que no aconsegueixen la ESO i només s’haurà de realitzar un any de Batxillerat a més, els titulars de la FP podran començar una carrera universitària sense fer la selectivitat i reflexionant, crec que accedir a la universitat mitjançant la via d’estudiar un any de Batxillerat després d’haver fet la FP de grau mitjà, el meu parer és insuficient i implicarà que cada vegada els alumnes de secundària accedeixin a la universitat a nivells més baixos, per tant, penso que aquesta alternativa no és adient i crec que caldria replantejar-la.
A més, ha estat molt bé perquè han fet una comparació amb altres diaris en els quals parlaven del mateix per veure com anava canviant la notícia.

Per últim, hem anat a veure una conferència sobre l’últim llibre que ens hem hagut de llegir pel seminari, en aquesta conferència era el protagonista Alexandre Jollien un jove francès, i que a causa del seu problema els amics que l’acompanyen el van traduint ja que és una miqueta dificultós entendre’l a causa de la seva discapacitat, aquest noi per a mi és un gran exemple de superació. En aquesta entrevista Alexandre dóna molta importància a la integració ja que l’educació no ha d’excloure a ningú i com bé ha dit ell en la conferència és millor tenir “un cap ben fet que no un cap ben ple” pel simple fet de que quan tens una discapacitat tot és una lluita permanent com aprendre a escriure... i a vegades aquesta lluita pots arribar a pensar que realment és inútil ja que en aquest cas és molt important la motivació i el saber motivar.

Aquest noi el van fer viure amb una situació de benestar i crec que realment no s’ha de quedar amb aquesta ideologia de sentir-se bé sinó que com bé diu ell, cada dia s’ha d’anar exigint més i això, es pot aconseguir gràcies a la força de voluntat i amb esforç.

A més, en tot el seu progrés, el paper més important ha estat el recolzament de la seva família ja que els seus pares li han donat una confiança absoluta mentre que quan tots els educadors estaven en contra de que estudiés filosofia, els seus pares van fer tot perquè ell pogués entrar a la facultat.

Amb aquesta conferència d’Alexandre Jollien es va finalitzar la sessió de divendres del seminari.

·Webquest·

La Webquest escollida ha estat: L'aigua.
1. Descripció

2. Valoració


Descripció:

Aquest projecte va dirigit a tots els alumnes de primària i als mestres que vulguin dur a terme aquesta guia didàctica.
Els objectius d’aquest treball són: reflexionar sobre quines són les maneres en que se’ns pot presentar l’aigua, descobrir el perquè de la gran quantitat d’aigua en mars i oceans, i sobretot adonar-nos sobre les coses interessantíssimes sobre l'aigua i els usos que en podem fer en la nostra societat.

Amb aquest treball també es vol aconseguir : fer un buidat de resultats obtinguts i la posterior reflexió, elaborar gràfics que expressin els resultats obtinguts, confeccionar llistes amb mesures mediambientals que afavoreixin una cultura sostenible de l'aigua i deixar portes obertes de cara a posteriors treballs que puguin sorgir de les reflexions prèvies.

Aquest projecte està dividit en varis apartats: l'observació del cicle de l'aigua, quina quantitat d'aigua hi ha al món, preguntes possibles per a l'enquesta, demanar a l'ajuntament del poble que us faciliti unes dades respecte el consum d'aigua,i per últim, fer un buidat de la informació obtinguda que els sembli més rellevant i muntar una presentació amb el Power Point.


Valoració:

Sobre el projecte telemàtic opinem que si ja el fet d’elaborar un projecte sobre qualsevol tema, és clar que deu ser motivador per a l’alumnat pel fet de partir de l’ interès de la gran majoria d’ells i així mateix, ser ells els protagonistes d’aconseguir i aportar la informació corresponent, arribant a satisfer les seves curiositats i de pas, aprendre un munt de continguts que desconeixien, si a més totes aquestes inquietuds i vivències les comparteixen amb companys d’altres escoles amb els que poden intercanviar totes aquestes experiències, segur que deu ser del tot motivador.
D’altra banda, fins i tot poden arribar a consensuar trobades en alguna sortida comú que els pugui engrescar pel fet d’haver compartit un projecte telemàtic d’aquest tipus que a ben segur, els pot enriquir moltíssim intercanviant aquestes experiències i per suposat, fent nous amics.

·Projecte telemàtic·

Projecte telemàtic escollit: El pas a la secundària.
1. Descripció

2. Valoració

Descripció:
Aquest projecte va dirigit als alumnes dels darrers cursos de primària que hagin de passar a la secundària. Aquest treball ha tingut la col·laboració de el tutor/a del grup de 6è, amb la direcció de l'escola i Serveis Socials de la zona (URBAN), treballa amb els nens/es de 6è a partir d'activitats que es desenvolupen tant a dins de l'horari lectiu com fora d' ell.

D’altra banda, els objectius d’aquest projecte són: apropar als alumnes encara més als recursos dels que disposa els seu entorn i alhora preparar-los i motivar-los per el seu pas a l' IES.

Aquest projecte de treball està dividit en quatre apartats teòrics: Què és?, Com va sorgir la idea?, Perfil de l'Educador/a i el Context del treball. No obstant, també trobem altres apartats que ens expliquen la programació o objectius del treball i la temporalització de les activitats de l’educador, és a dir, les activitats que s’han dut a terme cada trimestre. Aquestes activitats trimestrals estan exposades des de tres perspectives: les passes que s’han seguit, les activitats que s’han realitzat al grup classe, i les relacions establertes amb l’ IES (escoles i institut). Per últim, trobem les conclusions finals com a cloenda.


Valoració:

El projecte telemàtic que hem explicat és molt complet, ja que no només basa els seus continguts en la teoria, sinó que també realitza un seguiment sobre les activitats que es van realitzant al llarg dels tres trimestres del curs. Pel que fa al tema, també trobem que es un gran incentiu per als alumnes que hagin de realitzar el projecte, ja que tracta sobre una de les majors inquietuds que tenen els alumnes de sisè: anar a d’institut. Per tant, es tracta d’un treball que serveix tan en l’àmbit educatiu de l’ infant com en el personal. Pel que fa a l’escola, ajuda a l’alumne a organitzar i tractar la informació, així que esdevé un procés d’aprenentatge, i pel que fa a l’àmbit personal de l’alumna l’ajuda a afrontar les seves pors i prejudicis.

·COED: 30 de novembre i 4 de desembre·

DEFINICIÓ:
La sessió de Comunicació oral, escrita i digital s’ha tornat a iniciar amb les recitacions de les quinze persones que havien de exposar els seus poemes o contes davant de la resta de la classe.
Un cop finalitzada aquesta part de les recitacions hem començat amb els debats, en aquesta sessió participaven dos grups de debats.

El primer grup al fer el debat , ens han parlat sobre l’allargament de l’educació obligatòria fins als divuit anys i el segon grup que estava format per mi i per les altres nou companyes. El meu equip estava a favor sobre les TIC a l’aula, concretament amb la implantació dels ordinadors portàtils a l’aula i l’altre equip estava en contra.

Un cop acabada aquesta activitat hem finalitzat la classe de Comunicació oral, escrita i digital.

REFLEXIÓ:

Si fem una reflexió de les classes que estem realitzant fent recitacions i debats, això ens pot aportar una millor seguretat alhora d’afrontar-te davant dels alumnes ja que crec que la finalitat d’aquesta assignatura és arribar a mantenir un bon diàleg davant de nens i fins i tot, quan ens haguem de relacionar amb altres professors ja que dominar l’idioma es fonamental per un futur mestre.

D’altra banda, reflexionant sobre el meu grup de debat crec que ha estat un debat prou ben realitzat ja que ens hem informat molt per poder tenir prous argumentacions per rebatre a l’altre equip contrari al qual li ha sortit molt bé.

APROFUNDIMENT:

Aprofundint més en aquesta sessió m’agradaria parlar més sobre les TIC a l’aula ja que és un fet ara s’està posant en marxa i és molt important que quan nosaltres acabem la carrera, sapiguem fer un bon ús d’aquestes noves tecnologies i saber-les afrontar sense cap por, ja que l’alumnat treballa d’una manera més autònoma i el fet de treballar amb els ordinadors portàtils i pissarres digitals a classe, fa que es motivin; la classe sigui més dinàmica i d’aquesta manera, això pugui afavorir el seu rendiment obtenint una millor concentració davant d’aquests.

·SEMINARI: 2 i 4 de desembre·

En la darrera sessió de seminari vam parlar sobre el que faríem l’últim dia de seminari ja que el semestre que ve canviarem de tutor i potser també de companys. Desprès de escoltar diverses propostes, vam escollir una en la qual vam quedar per a fer un amic invisible i un pica pica on cada un dels membres del seminari s’encarregués de portar una cosa diferent per menjar.

Un cop posats tots d’acord en el que faríem en aquest últim dia de seminari, vam començar a parlar sobre la presa d’apunts, tenint com a referència els que vam prendre en les dues conferències de la setmana d’activitats extraordinàries que una va ser realitzada per l’Eulàlia Bosch i l’altra, vam anar de visita al Cibernàrium.

Amb aquests apunts el que va fer el nostre tutor va ser fotografiar-los i els va exposar al projector per a que tots els companys de seminari els poguessis veure i d’aquesta manera poder comparar les diferents maneres de prendre apunts.

Vaig poder observar hi havia apunts més esquemàtics, que el seu avantatge és que són més visuals i requereixen menys de temps alhora de prendre’ls però també podem trobar inconvenients ja que en aquest només s’apunta la idea principal i potser desprès no saps com relacionar-ho o com explicar-ho per falta de contingut, en canvi, també hem pogut observar apunts més conceptuals on s’expliquen més les idees preses durant una conferència i t’ajuden o et faciliten el fet de entendre més la idea al donar-te més detalls.

Personalment, crec que un cop extretes aquestes diferències entre les diferents maneres de prendre apunts, també trobo important el fet de estar en una conferència prenent apunts i no prendre només les paraules textuals que en diu l’orador sinó que haurien de ser capaç de destacar les idees principals o el que més repeteix l’orador per saber que allò es important i a partir d’aquí poder extreure la teva pròpia reflexió i opinió. També he de dir que jo sóc partidària dels apunts més esquemàtics perquè em facilita el fet d’obtenir les idees més destacades de l’explicació que m’estan donant i se’m queden les coses més clares però amb això no vull dir que no m’agradin els apunts conceptuals.

A més, el nostre tutor de seminari ens ha ensenyat alguns mètodes més per dur a terme una millor presa d’apunts com ara el mètode de les 6R.

jueves, 10 de diciembre de 2009

·Què és un amic?·

Què entenc jo per amic?

Per a mi un amic és aquell que a vegades et desconcerta, és qui no et diu sempre el que vols sentir, fins i tot, moltes vegades pots arribar a pensar que no t’escolta... però el fet d’estimar-te i saber que t’estima, això implica el fet de no poder-te dir sempre sí a les que tu voldries que fossin aprovacions.

Per a mi un amic és aquell qui també t’acompanya sent-li igual el lloc no hi vagis, puc anar a tot arreu o no anar enlloc però és igual, amb ell tots els llocs són macos només pel fet de tenir la seva presència al teu costat, això ja et recolza , et treu un somriure per petit que sigui.

Un amic també és aquell que no passa amb tu únicament els bons moments, sinó que també està en els mals moments, és aquell que amb una simple mirada ja sap com estàs i si et preocupa alguna cosa, és qui t’escolta, t’acompanya, t’observa, t’estima, t’aprecia, et fa somriure, amb el que confies, amb el que plores...

Comptar amb un amic també és amb qui de mica en mica aprens a valorar les petites coses en aquest món tan gran.

Un amic mai et dirà “no” quan necessitis parlar amb ell, si necessites sortir a passejar pel simple fet d’ estar agobiada per algun tema en especial, és aquell que riurà quan calgui, amb tu i també plorarà per tu. De vegades, també amb qui t’enfades per petites coses, però a l’instant, oblides aquesta petita rabieta pel simple fet de ser el teu amic.

L’amic també s’equivoca com a persona que és però sempre has de tenir present que en tot moment el que et dirà és el millor consell que ell desitja per tu.

D’altra banda, per a mi un amic no és aquell qui et retreu les coses, sinó que te les explica perquè les entenguis, és aquell qui té paciència davant de qualsevol conflicte o problema per fer-te recapacitar per si el que estàs fent és correcte o no.

Per concloure, he de dir que a vegades les coses que valen realment la pena, costen una mica com és alhora mantenir una amistat, ja que no és fàcil poder trobar una persona amb qui passar tots aquests moments, però per sort jo ho he pogut aconseguir!

Per a mi ella és inqüestionable!


jueves, 3 de diciembre de 2009

·Visita a un centre educatiu escolar·


→Nom de l’escola visitada:


La escola que vaig anar a visitar s’anomena “El Puig”.


→ Situació del centre:


L’escola “El Puig” d’Esparraguera està ubicada al centre del casc urbà.


→ Context social:

El context social d’aquesta escola és de classe mitjana-baixa.


→ Projecte educatiu:

Per començar, cal dir que l’escola “El Puig” és una cooperativa d'ensenyament formada per tots els pares i mares, tutors i/o representants legals dels alumnes que hi reben educació.


• La idea d’escola que té aquesta cooperativa va lligada fonamentalment a valorar la importància del triangle cooperatiu Infant-Família-Professorat per esdevenir un espai d'acollida, interactiu, on el benestar de les persones pugui comptar com un dels seus objectius importants i quan es parlar de benestar és el benestar global: físic, emocional, social, intel•lectual...
És una escola en la que li donen molta importància al valor de permetre una interacció amb el món que sigui font de descobriment, d'acció i de millora com a resposta a la necessitat cultural adaptativa de les persones.

• Un dels aspectes importants que cal fer menció dins d’aquest àmbit escolar és que la idea humanista de la cultura, juntament amb la teoria constructivista de l'aprenentatge són els principals fonaments del seu projecte, en constant evolució.

• La idea que tenen de l’infant és que ha de ser un infant capaç, en constant evolució, global, únic i singular, social, creatiu i pel que aprendre ha de ser una necessitat i una font de creixement personal.

• També és reconeix en la persona el dret a la diversitat, amb la que l'escola ha de saber acollir, integrant-la en la comunitat d'aprenentatge no només amb respecte, sinó com a un valor d'aportació personal de cadascú.

• Aquesta escola no es pot construir a base de la simple transmissió de coneixements ja que estem en una societat canviant, amb grans avenços tecnològics, de les comunicacions, de la cultura.

• Dins l’àmbit familiar en aquesta escola compte molt amb la participació de les famílies en l’educació dels nens, ja que, amb això s’intenta ajudar a l'assoliment del seu paper primordial com a educadors, que podria quedar minvat degut als canvis socials i laborals dels pares i mares.

• Dins de l’àmbit de la societat al fet d’anar construint amb els alumnes una idea d'escola catalana, cooperativa, democràtica, participativa i plural els hi transmeten un referent de societat que els dóna eines per participar en una societat que pot ser millor.

• La idea que tenen sobre la paraula coneixement es concreta especialment mitjançant el treball per projectes i amb l'organització de la classe en forma de comunitat de recerca.


• Per finalitzar, la idea que tenen del mestre va lligada al mediador que acompanya, ajuda, interpreta, reflexiona, escolta, dialoga, comparteix, provoca, conté, interactua... Es mostra serè, creatiu, proper...Incorpora la investigació com a part de la seva feina per reflexionar i millorar professionalment.

El diàleg entre els professionals de l'escola és fonamental per donar coherència al projecte educatiu, compartint-lo també amb les famílies.


• Uns altres aspectes ha destacar sobre el projecte educatiu són:

- Són 25 nens per classe.
- Només hi ha una línea.
- Els professors no són els qui acompanyen els alumnes a les excursions sinó que són els pares.
- Totes les classes tenen un nom, no s’anomenen per nivells: 1r, 2n, 3r, 4t..., i són:

Educació Infantil: classe dels cargols (2 anys), classe dels peixos (3 anys), classe dels conills (4 anys), classe de la lluna (5 anys).

Educació Primària: classe de l’arc de l’arc de St. Martí (1r.), classe del sol (2n.), classe del dimoni (3r.), classe del gegant (4t.), classe del bruixot (5è.) i classe del vampir (6è.).


→Metodologia d’aquest centre:

• No es fan servir llibres sinó que treballen sempre per projectes.


• Tenen dos racons: el de la biblioteca i el de la botiga on els nens de cicle inicial aprenen a donar canvi en la classe de matemàtiques.


• Cada classe treball per blocs que estan dins de la pàgina web de l’escola.


• No hi ha exàmens i si en posen algun són en els cursos de 5è i 6è perquè es vagin habituant alhora de començar l’E.S.O.


→ Relació amb la família o participació dels pares i mares:

Des dels seus inicis l'Escola s'ha caracteritzat per a la implicació dels pares i mares de la Cooperativa en els aspectes més importants per tirar endavant un projecte pedagògic innovador dins del món de l'ensenyament, motivador pels mestres i professors i engrescador pels pares i mares que hi van creure ja fa més de trenta anys i pels que hi confiem actualment.

La implicació moral, el suport social, l'aportació econòmica i l'esforç físic, varen ser les característiques més destacades dels pares i mares en els primers anys de vida de l'escola cooperativa.

La consolidació del projecte, l'assoliment progressiu de les fites estructurals, l'estabilització econòmica i l'establiment d'una metodologia de la gestió, han dosificat, i en certa mesura racionalitzat, l'esforç personal i col•lectiu dels socis/es.

En el context social, l'evolució de la societat actual, potser excessivament dinàmica i canviant, dificulta el manteniment d'una entitat com aquesta que voldrien participativa, i per corregir una tendència que relega els pares i mares al mer paper de gestors o simplement a donar suport ecòmic a la continuïtat del projecte, hem fet un pas endavant per revitalitzar la seva funció de coeducadors, amb la creació dels DINAMITZADORS.

Els Dinamitzadors són els portaveus/delegats de la resta de pares i mares de cada curs respectiu. A cada classe n'hi ha un mínim de dos.

El seu paper no es limita a fer de mers transmissors de les inquietuds dels cooperativistes, sinó a canalitzar-les adequadament segons el tema que es tracti per poder donar-hi resposta.

→ Relació amb aspectes tractats als mòduls acadèmics:

Dins de l’àmbit de psicologia, els model que he pogut destacar són el model sistèmic ja que hi ha una relació amplia entre les famílies i l’equip docent per tal d’assegurar una coherència en el funcionament del sistema educatiu i també pel simple fet de si el mestre observa un canvi negatiu en l’alumne, com per exemple, agressivitat, manca de puntualitat, falta d’assistència, entre altres... el mestre ràpidament es posarà en contacte amb la família per solucionar el problema i poder aconseguir un equilibri entre sistemes (sistema familiar-sistema educatiu); també cal destacar el model ecologista ja que aquesta escola s’implica molt en el entorn que envolta al nen i la seva incidència en el desenvolupament de la conducta. Segons aquesta teoria ecològica cada individu és afectat per les interaccions d’aquest conjunt de sistemes: el microsistema representaria la família, el mesosistema el fet de la coordinació dels pares amb els mestres per educar al seu fill, l’exosistema que serien els medis de comunicació, el barri o la localitat i per últim, el macrosistema que està configurat pels valors culturals i polítics de la societat.


Dins de l’àmbit de pedagogia, cal destacar el fet de que aquesta escola treballi per projectes de treball, portant a terme, per tant, una línea d’escola basada fonamentalment en la pedagogia constructivista relacionant-se per tant, amb la metodologia de Kilpatrick pel fet de partir dels interessos dels nens i com és sabut en els projectes els alumnes trien majoritàriament el tema a estudiar partint dels seus interessos.. També es relaciona amb Freinet degut a que els projectes són treballs en equip, on cada alumne, aporta la informació que es capaç de trobar relacionada amb el tema.


Cal fer menció que aquesta escola també treballa per racons tant a infantil com a cicle inicial de primària relacionant-se per tant, amb la pedagogia de la Montessori que fomenta el treball per racons.


Finalment, dins de l’àmbit de societat, família i escola cal dir que en aquesta escola no hi ha alumnes immigrants encara que si que hi ha algun alumne d’altres països però són nens i nenes adoptats per famílies de classe mitjana i per una altra banda, cal fer menció que la tasca dels pares també consisteix a trobar les eines més adequades que permetin establir una relació entre els pares/mares de cada curs i/o etapa, que potenciï la convivència i l'intercanvi de parers i opinions amb l'objectiu final de crear un estat de debat permanent que vinculi la participació dels pares i mares en el projecte educatiu de l'Escola, generant - com a resultat de la seva responsabilitat de coeducadors - les aportacions necessàries que permetin, colze a colze amb els claustres docents, mantenir actualitzat i permanentment renovat el projecte educatiu.


→ Valoració personal:

Quant a la valoració de la visita a aquesta escola he de dir que m’ha agradat molt, crec que no és el model d’escola habitual que podem trobar amb normalitat donat que el fet de ser una cooperativa de pares compleix una sèrie de requisits econòmic i social que permeten un alumnat selectiu i uns recursos materials i personals que optimitzen els objectius de l’ensenyament-aprenentatge per tant, penso que aquest tipus d’escola ens pot ajudar a aprendre qüestions metodològiques que ens puguin anar bé però cal tenir en compte que no és fàcil trobar-se escoles públiques que s’assemblin a aquesta.