miércoles, 28 de octubre de 2009

·Anàlisi d'un anunci·
1.- Explicar-ne la història que ens transmet.

La història que ens transmet aquest anunci reflecteix la influència que poden tenir els pares i els adults, ja sigui “positiva o negativa”, en l’educació dels menors.
Els nens imiten tot el que fan els seus pares: imiten com fumen, com llencen escombraries al terra, com es criden quan es relacionen entre ells, els maltractaments... i per aquesta raó, el fet de visualitzar aquest tipus d’actituds farà que aquests petits quan siguin adults, repeteixin les mateixes accions d’aquests.


2.- Anàlisi dels aspectes formals.

Quant als decorats cal dir que les escenes es desenvolupen en un entorn molt quotidià com al carrer, al metro, a la pròpia casa... plasmant diferents indrets totalment usuals en el nostre dia a dia.

Fent menció a les perspectives de les imatges, cal dir que, quan es reflecteixen les escenes de més agressivitat la càmera ens presenta un primer pla enfocant les imatges de tal manera que ens mostra amb més precisió l’agressivitat d’alguns personatges.

Potser sorprèn la música quant a la calidesa ja que donades les imatges hauria de ser una música més estrident. D’altra banda, també trobem que en algunes escenes al mateix temps que sona la música alguns dels personatges parlen de manera alterada.


3.- Anàlisi dels personatges i models que ens transmeten.

Quant als personatges caldria diferenciar els adults, dels menors. Respecte els adults s’ha de destacar una imatge de persones agressives, amb hàbits molt negatius, sense pautes de conducta recomanables, amb mal caràcter potser per problemes laborals o econòmics, models molt nefastos per a qualsevol infant. Quant als menors destaca la seva feblesa i la seva fidelitat a imitar el rol dels adults com a un model a seguir.


4.- Anàlisi del discurs verbal.

Quant al discurs verbal, ens transmet una reflexió sobre el contingut de l’anunci i la seva influència aconsellant-nos així mateix, de quina manera hem d’actuar per evitar que els infants assoleixin aquestes conductes negatives tal com ho fa l’eslògan: “Make your influence positive”.


5.- Valoració personal de l’anunci.

Aquestes vivències són molt freqüents en l’actualitat i com a conseqüència a les escoles hi ha alumnes que poden tenir reaccions conductuals molt negatives amb difícil correcció ja que són actituds molt assolides perquè les han viscudes molt profundament. Per això, ens hem d’implicar en aconseguir que les famílies siguin un model el més positiu possible per el benestar de la societat del futur que seran els infants d’avui.

No hay comentarios:

Publicar un comentario