domingo, 20 de diciembre de 2009

· COED: 14 i 18 de desembre·

DESCRIPCIÓ:

En aquestes sessions del dilluns i divendres d’aquesta setmana en l’assignatura de Comunicació oral, escrita i digital pel que fa al dilluns vam tornar a realitzar les presentacions sobre el territori, de les parelles que tocaven i el divendres vam fer la última sessió de recitacions sobre poemes, rondalles, llegendes o contes i després es va realitzar l’últim debat d’aquest semestre que tractava sobre la religió a les escoles i com a tot debat hi havia un equip que estava a favor format per Rafael Moya, Pau Nin, Laura Navarro, Oscar Garcia i Beatriz González i un altre equip que anava en contra compost per el Martí Villegas, Sergio Ramírez, Crisitina Valena, Adrià Martí i Angel Caloca però també cal destacar com a presentador del debat al Toni Ruíz.

D’altra banda, en aquesta sessió també es van poder realitzar totes aquelles activitats que per diferents raons alguns dels meus company de classe, no van poder fer-les en el dia que s’havien de fer com ha estat la activitat de : “Qui ets tu?”.

REFLEXIÓ:

Reflexionant en aquesta sessió i fent un recordatori de les altres, tot això m’ha aportat que alhora de fer avaluacions als altres companys i fins i tot, la meva pròpia autoavaluació prendre coneixement de deixar enrere les meves pors i els mals hàbits que a vegades tens a causa que ningú abans te’ls hagi corregit i com poder millorar la meva expressió oral, mirada, veu, ja que jo acostumo a tenir un to de veu baixet i he d’intentar pujar-lo per molt difícil i complicat que se’m faci i sobretot també, saber mantenir una postura adient davant d’un públic ja que nosaltres com a futurs mestres, haurem de tenir una bona predisposició davant de la classe. Quant als debats al fer-ho de diferents temes relacionats amb l’àmbit educatiu actual, això m’ha transmès altres punts de vista per veure les coses, anar-me’n de la classe i posar-me a pensar sobre els debats realitzats i sobretot, m’han aportat nous coneixements.

APROFUNDIMENT:

Quant a l’ensenyament de les diverses religions a les aules trobo que podria ser molt encertat, donat que això podria ser enriquidor ja que l’alumnat podria aprofundir en cada una d’elles i tindrien l’opció de ser crítics o no i lliurement fer una tria o manifestar el seu rebuig una vegada coneguts els trets fonamentals i la coherència de cada una d’elles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario