martes, 29 de diciembre de 2009

·Noticia interessant·


Aquesta noticia tracta sobre la implantació de les TIC a l’aula i com els alumnes estan més motivats, receptius i participatius a la classe i d’aquesta manera presten més atenció i creen els seus propis coneixements amb aquesta dinàmica, per tant, afavoreix al seu aprenentatge.

D’altra banda cal dir que es diu que la jornada davant l’ordinador serà de vuit hores, per tant es perdrà l’hàbit d’escriure, hi haurà menys atenció cap al professor/a, massa autonomia pels alumnes, poca formació pels docents entre d’altres.

Però s’ha de dir que no és així ja que La jornada davant de l'ordinador no són pas vuit hores ja que en la jornada escolar també es llegeix i s'incentiva a l’escriptura mitjançant una intranet on el centre escull quins continguts digitals relacionats amb els temes que s’estan donant a classe o només deixant-los visitar portals de caire educatiu on el mestre obté l’atenció dels alumnes ja que es el guia en les eines digitals.

D’aquesta manera aquest fet serà una realitat que tots els docents seran usuaris digitals i en cas de que no ho siguin s'han creat cursos per adaptar-los curricularment.
També m’agradaria mostrar diferents punts de vista, com veuen els pares aquesta implantació de les TIC i els mateixos alumnes. Quant als pares val a dir que alguns rebutgen la subvenció dels ordinadors perquè pensen que aquests diners s’haurien d’invertir en ajuts de llibres i d’altres, recolzen la idea perquè consideren que vivim en un món on les noves tecnologies són prioritàries i en quant als alumnes, aquests estan a favor d’aquest canvi ja que a mes del llibre en suport digital, tenen un camp ben obert de possibilitats on resoldre dubtes de tota mena i rebre més informació, així com anar més enllà en les qüestions que particularment els semblin més interessants, a més de canviar la dinàmica sovint avorrida de les classes convencionals, per unes més motivadora amb l’ús dels ordinadors com hem vist a l’inici d’aquesta exposició els alumnes que han gaudit dels ordinadors han augmentat les notes, així doncs, els ordinadors per als alumnes són positius.

Per finalitzar, he de dir que jo estic a favor de l’ús de les noves tecnologies a l’aula perquè penso que faciliten l’autonomia de l’alumne i l’introdueixen en un món modern que basa la gran part de les seves feines en aquestes noves tecnologies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario